Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 29
2020
Issue 2(88)
Tytuł artykułu: Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry

Autorzy (ORCID): ANSORGE, L. (0000-0003-3963-8290), STEJSKALOVÁ, L. (0000-0003-2271-7574), DLABAL, J. (0000-0002-2401-2917), ČEJKA, E.

Słowa kluczowe: ocena śladu wodnego, szary ślad wodny, oczyszczalnie ścieków, zanieczyszczenie, obszar dorzecza

Streszczenie: Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w całym dorzeczu Odry jest postrzegane jako poważny problem, na który znacząco wpływa niewystarczający stopień oczyszczania ścieków w zlewniach cząstkowych w stosunku do dostępnych najnowocześniejszych technologii i celów środowiskowych dyrektywy 2000/60/WE. Do określenia wpływu przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków na redukcję odprowadzanych zanieczyszczeń w czeskiej części międzynarodowego dorzecza Odry wykorzystano metodę oceny szarego śladu wodnego. W czeskiej części dorzecza Odry przeanalizowano dane z 391 oczyszczalni ścieków w latach 2004–2018. Uzyskane wyniki pokazują, że oczyszczalnie ścieków zmniejszają nawet o 92% szary ślad wodny, tj. ilość wody potrzebnej do rozcieńczenia zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika w czeskiej części dorzecza Odry.

DOI: 10.22630/PNIKS.2020.29.2.11

Cytowanie w stylu APA: Ansorge, L., Stejskalová, L., Dlabal, J. & Čejka, E. (2020). Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29 (2), 123-135. doi: 10.22630/PNIKS.2020.29.2.11

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Ansorge, Stejskalová, Dlabal & Čejka, 2020), następne powołania: (Ansorge i inni, 2020)

Cytowanie w stylu Chicago: Ansorge, Libor, Lada Stejskalová, Jiří Dlabal, Elžbieta Čejka. "Wpływ oczyszczalni ścieków na redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych w czeskiej części dorzecza Odry." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 88 ser., vol. 29, nr 2, (2020): 123-135. doi: 10.22630/PNIKS.2020.29.2.11.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Ansorge i inni 2020)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_88art1pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back